تولید کننده گاتر گاتر گریل اتسخر

پرشین گاتر ، تولید کننده گاتر و گریل استخر

پرشین گاتر ، تولید کننده گاتر و تولید کننده گریل استخر پرشین گاتر بزرگ ترین تولید کننده گاتر و تولید کننده گریل استخر ، با تکیه بر دان...

ادامه مطلب

گاتر سوله گاتر کارخانه

گاتر سوله و گاتر کارخانه (گاتر صنعتی) با تحمل 45 تن بار

گاتر سوله و گاتر کارخانه (گاتر صنعتی) به گاتر پیش ساخته هدایت آبهای سطحی که وظیفه انتقال و یا جا به جایی سیالات در محوطه های صنعتی مان...

ادامه مطلب